BIP Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Majątek Urzędu

Sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątku

Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. „echosondy wielowiązkowej GeoSwath Plus.

Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w załączonym poniżej ogłoszeniu o przetargu publicznym. Oferty zakupu należy składać do dnia 15.07.2024 r

Sz-213-04/2024

Sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątku

Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. „echosondy wielowiązkowej GeoSwath Plus.

Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w załączonym poniżej ogłoszeniu o przetargu publicznym. Oferty zakupu należy składać do dnia 06.06.2024 r

Sz-213-03/2024

Sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątku

Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. „samochód osobowy –Skoda Octavia II - rok produkcji 2010”.

Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w załączonym poniżej ogłoszeniu o przetargu publicznym. Oferty zakupu należy składać do dnia 21.03.2024 r

Sz-213-02/2024

Sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątku

Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. „samochód osobowy –Skoda Octavia II - rok produkcji 2010”.

Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w załączonym poniżej ogłoszeniu o przetargu publicznym. Oferty zakupu należy składać do dnia 29.01.2024 r

Sz-213-01/2024

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, iż posiada do zagospodarowania zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego. Przedmiotowe składniki majątku Skarbu Państwa zostały przeznaczone do nieodpłatnego przekazania lub darowizny.

Sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątku

Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. „samochód osobowy –Skoda Octavia II - rok produkcji 2010”.

Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w załączonym poniżej ogłoszeniu o przetargu publicznym. Oferty zakupu należy składać do dnia 19.12.2023 r

Sz-213-07/2023

Sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątku

Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. „samochód osobowy –Skoda Octavia II - rok produkcji 2010”.

Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w załączonym poniżej ogłoszeniu o przetargu publicznym. Oferty zakupu należy składać do dnia 01.12.2023 r

Sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątku

Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. „samochód osobowy –Skoda Octavia II - rok produkcji 2010”.

Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w załączonym poniżej ogłoszeniu o przetargu publicznym. Oferty zakupu należy składać do dnia 06.11.2023 r

Sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątku

Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. „samochód osobowy –Skoda Octavia II - rok produkcji 2010”.

Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w załączonym poniżej ogłoszeniu o przetargu publicznym. Oferty zakupu należy składać do dnia 10.10.2023 r

Sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątku

Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. „samochód terenowy –Jeep Cherokee rok produkcji 2014”.

Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w załączonym poniżej ogłoszeniu o przetargu publicznym. Oferty zakupu należy składać do dnia 25.05.2023 r

Sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątku

Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. „samochód terenowy –Jeep Cherokee rok produkcji 2014”.

Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w załączonym poniżej ogłoszeniu o przetargu publicznym. Oferty zakupu należy składać do dnia 26.04.2023 r

Sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątku

Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. „samochód terenowy –Jeep Cherokee rok produkcji 2014”.

Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w załączonym poniżej ogłoszeniu o przetargu publicznym. Oferty zakupu należy składać do dnia 20.02.2023 r. do godziny 11:00

Sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątku

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2021 r.
w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi
majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2021r., poz.578), Urząd Żeglugi Śródlądowej w
Szczecinie informuje o zbędnych składnikach majątku ruchomego
przeznaczonych do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania, darowizny bądź
likwidacji. Wykaz zużytych i zbędnych składników rzeczowych majątku
ruchomego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji. Przy
gospodarowaniu zbędnymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego
uwzględnia się w pierwszej kolejności potrzeby innych jednostek budżetowych.

Załączniki:

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
Załącznik nr 1 – Wykaz zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego przeznaczonych
do nieodpłatnego przekazania, sprzedaży, darowizny.
Załącznik nr 2 – Wniosek o nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego.
Załącznik nr 3 – Wniosek o darowiznę składnika majątku ruchomego.
Załącznik nr 4 – Oferta na zakup składnika majątku ruchomego

  • Dokument utworzony 14 listopada 2021
  • Autor dokumentu bialkowski
  • Ostatnia modyfikacja 17 lipca 2024
  • Autor modyfikacji
Skip to content