BIP Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Majątek Urzędu

Sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątku

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2021 r.
w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi
majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2021r., poz.578), Urząd Żeglugi Śródlądowej w
Szczecinie informuje o zbędnych składnikach majątku ruchomego
przeznaczonych do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania, darowizny bądź
likwidacji. Wykaz zużytych i zbędnych składników rzeczowych majątku
ruchomego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji. Przy
gospodarowaniu zbędnymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego
uwzględnia się w pierwszej kolejności potrzeby innych jednostek budżetowych.

Załączniki:

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
Załącznik nr 1 – Wykaz zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego przeznaczonych
do nieodpłatnego przekazania, sprzedaży, darowizny.
Załącznik nr 2 – Wniosek o nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego.
Załącznik nr 3 – Wniosek o darowiznę składnika majątku ruchomego.
Załącznik nr 4 – Oferta na zakup składnika majątku ruchomego

  • Dokument utworzony 14 listopada 2021
  • Autor dokumentu bialkowski
  • Ostatnia modyfikacja 13 lipca 2022
  • Autor modyfikacji
Skip to content