BIP Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Struktura organizacyjna

Zarządzeniem nr 2/2021 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 16 kwietnia 2021 r. nadano nowy Regulamin Organizacyjny, na podstawie którego określono schemat organizacyjny, zadania Urzędu oraz zakres działania pracowników i Dyrektora Urzędu.

  • Dokument utworzony 14 listopada 2021
  • Autor dokumentu bialkowski
  • Ostatnia modyfikacja 6 lutego 2023
  • Autor modyfikacji
Skip to content