BIP Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Rejestry, ewidencja, archiwa

Zgromadzony zbiór dokumentacji w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie stanowią akta z lat 1961 – 2008, dotyczące m. in.:

 • wykonywania nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej,
 • prowadzenia inspekcji statków,
 • wydawania dokumentów rejestracyjnych,
 • wydawania dokumentów kwalifikacyjnych,
 • świadectw zdolności żeglugowej,
 • żeglarskich książeczek pracy,
 • wykonywania kontroli nad przestrzeganiem przepisów dotyczących żeglugi na śródlądowych drogach wodnych, w portach, przystaniach i zimowiskach,
 • dokumentacja związana z wydawaniem dokumentów kwalifikacyjnych dla obywateli niemieckich,
 • dokumentacja wydawana na podstawie przedstawionych dokumentów kwalifikacyjnych wydanych przez Urząd Morski.

Dokumentacja finansowo księgowa Urzędu przekazywana jest bezpośrednio jednostce nadrzędnej. Materiały archiwalne podlegające przejęciu przez archiwum państwowe stanowi dokumentacja dotycząca analizy działalności z lat 1967 – 1988, odziedziczona po byłym Inspektoracie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.

Dokumentacja przechowywana jest na poszczególnych stanowiskach pracy i nie jest wypożyczana na zewnątrz Urzędu. Ze zgromadzonych akt korzystają wyłącznie pracownicy Urzędu, wykonujący swoje obowiązki służbowe.

W poszczególnych komórkach organizacyjnych prowadzone są różnego rodzaju pomoce ewidencyjne (rejestry, skorowidze) dotyczące wydawanych patentów, świadectw, książeczek żeglarskich, zaświadczeń oraz rejestrowanych statków.

 • Dokument utworzony 14 listopada 2021
 • Autor dokumentu bialkowski
 • Ostatnia modyfikacja 9 marca 2022
 • Autor modyfikacji
Skip to content