BIP Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Sprawozdania

Sprawozdania finansowe Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 13 września 2019 roku w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających swoją siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2017.1911).

Sprawozdanie za rok 2022

Sprawozdanie za rok 2022

Sprawozdanie za rok 2021

Sprawozdanie za rok 2021

Sprawozdanie za rok 2020

Sprawozdanie za rok 2020

Sprawozdanie za rok 2019

Sprawozdanie za rok 2019

Sprawozdanie za rok 2018

Sprawozdanie za rok 2018

Kontrola zarządcza 2022

Kontrola zarządcza 2022

Kontrola zarządcza 2021

Kontrola zarządcza 2021

  • Dokument utworzony 14 listopada 2021
  • Autor dokumentu bialkowski
  • Ostatnia modyfikacja 30 maja 2023
  • Autor modyfikacji Justyna Gabryjałowicz
Skip to content