BIP Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Sprawozdanie za rok 2021

Bilans

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu

  • Dokument utworzony 7 czerwca 2022
  • Autor dokumentu Justyna Gabryjałowicz
  • Ostatnia modyfikacja 7 czerwca 2022
  • Autor modyfikacji Justyna Gabryjałowicz
Skip to content