BIP Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Siedzibą Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie jest Czerwony Ratusz.

Adres:

Pl. Batorego 4
70-207 Szczecin

NIP 852-244-47-11

tel. 91 43 40 279
fax 91 43 40 129

e-mail: sekretariat@szczecin.uzs.gov.pl

  1. Sekretariat, pok. 29
  2. Inspektorzy ds. nadzoru, pok. 13
  3. Techniczna Komisja Inspekcyjna, pok. 18

Biuletyn informacji publicznej: www.bip.szczecin.uzs.gov.pl