Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
A A A _Drukuj

Władze

Dyrektorem Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie jest dr inż. Piotr Durajczyk

  1. Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej jest terenowym organem administracji publicznej w zakresie żeglugi śródlądowej podległy bezpośrednio Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju.
  2. Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej, w zakresie swego działania, podejmuje decyzje administracyjne i postanowienia.
  3. W czasie nieobecności dyrektora Urzędu zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik.
  4. Organizację i technikę pracy biurowej w Urzędzie reguluje instrukcja kancelaryjna wprowadzona Zarządzeniem nr 2/2001 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej Szczecinie z dnia 15.10.2001 r.
  5. Szczegółowe zakresy zadań służbowych pracowników określają karty stanowisk pracy.
Dokument utworzony: 15.05.2014 Autor dokumentu: Nieznany
Ostatnia modyfikacja: 21.01.2019 Autor modofikacji: Robert Zaciura
projektowanie stron SSI - projektowanie stron
Strona używa ciasteczka przeglądarki (tzw. cookies) Dowiedź się więcej Zamknij