Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
A A A _Drukuj

Usługa serwisu pogwarancyjnego dla systemu wdrożonego w ramach „Pilotażowego wdrożenia RIS Dolnej Odry

Ogłoszenie o przetargu w trybie nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP

Nazwa: „Usługa serwisu pogwarancyjnego dla systemu wdrożonego w ramach „Pilotażowego wdrożenia RIS Dolnej Odry”

Znak sprawy: Sz-351-024/2017

Ogłoszenie BZP nr 53703-2017 z dnia 29.03.2017 r.

Pliki do pobrania:

A) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami z dn. 29.03.2017 r. (plik pdf)

 B) Ogłoszenie o zamówieniu – 29.03.2017 r. (plik pdf)

 C) Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Oferty - 29.03.2017 r. (plik edytowalny)

D) Załącznik nr 2a do SIWZ – Oświadczenia Wykonawcy - 29.03.2017 r. (plik edytowalny)

E) Załącznik nr 2b do SWIZ– Oświadczenia Wykonawcy – 29.03.2017 r. (plik edytowalny)

F) Załącznik nr 3 do SWIZ - Wzór umowy - 06.03.2017 r. (plik pdf)

G) Załącznik nr 4 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia (plik pdf) – 29.03.2017 r.

H) Załącznik nr 5 do SWIZ– Wykaz prac podobnych (plik edytowalny) – 29.03.2017 r.

I) Modyfikacja SIWZ z dn. 04.04.2017 r. 

 

 

Termin składania ofert: 07.04.2017r. godzina 09:30

Otwarcie ofert: 07.04.2017 r. godzina 10:00

 

Dokument utworzony: 29.03.2017 Autor dokumentu: Nieznany
Ostatnia modyfikacja: 04.04.2017 Autor modofikacji: Nieznany
projektowanie stron SSI - projektowanie stron
Strona używa ciasteczka przeglądarki (tzw. cookies) Dowiedź się więcej Zamknij