Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
A A A _Drukuj

Sprzątaczka

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Sprzataczka

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Szczecin
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecinie
 
ADRES URZĘDU:
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecinie

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,  
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,  
 • dyspozycyjność,  
 • odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność,  
 • dokładność oraz umiejętność pracy w zespole

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Do podstawowych obowiązków osoby zatrudnionej należeć będzie stałe utrzymywanie czystości i porządku w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Żeglugi Śródlądowej pl. Batorego 4 o ogólnej powierzchni 344,00 m2:

 1. Opróżnianie pojemników na odpady wymiana worków na nowe, wynoszenie posegregowanych odpadów do wyznaczonych kontenerów;
 2. Opróżnianie pojemników urządzeń do niszczenia dokumentów oraz wynoszenie worków do wskazanych kontenerów;
 3. Usuwanie kurzu z mebli oraz ze sprzętu elektronicznego (m.in. monitory komputerowe) odpowiednim środkiem czyszczącym;
 4. Odkurzanie wykładzin dywanowych, podłóg twardych (parkiet), zamiatanie, pastowanie, zmywanie na mokro pomieszczeń biurowych;
 5. Wycieranie blatów kuchennych, mycie zlewozmywaka, mycie podłogi w kuchni,
 6. Mycie lodówki – co najmniej raz w miesiącu
 7. Mycie drzwi, framug, lamp biurowych, parapetów, listew osłaniających instalacje, kaloryferów i ich obudów – co najmniej raz w miesiącu;
 8. Podlewanie kwiatów, wycieranie kurzu z kwiatów;
 9. Dbanie o porządek w pomieszczeniu socjalnym/gościnnym: zmiana pościeli sprzątanie łazienki i aneksu kuchennego;
 10. Przygotowywanie zgodnie z wewnętrznymi regulaminami procedury zakupu niezbędnych materiałów i środków czyszczących.

 

WYMIAR I DATA ZATRUDNIENIA

 • 3/4 etatu (6 godzin dziennie)
 • praca w godzinach pracy urzędu tj. 7:30-15:30
 • umowa na czas określony ( 1 rok ) z możliwością przedłużenia

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

 • podanie o pracę,
 • CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku spełniania wymagań na dane stanowisko).

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie na adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, pokój nr 29 z dopiskiem nabór na stanowisko sprzątaczki. Termin składania dokumentów 15.10.2019 r.

 
Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UEL 119 z 4 maja 2016 r.), informujemy , że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin,
 • kontakt do Inspektora Ochrony danych: tel. 91 4332 846, email: iod@szczecin.uzs.gov.pl,
 • Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca1974 r.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne  - Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t. j. Dz. U z 2018 poz. 917)
Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).

Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje dotyczące naboru pod nr tel. 91 43 40 279.

Dodatkowe informacje dotyczące wyniku naboru pod nr tel. 91 43 40 279.

Wynagrodzenie zasadnicze: 1688,00 zł + dodatek stażowy.

 

Dokument utworzony: 10.09.2019 Autor dokumentu: Robert Zaciura
Ostatnia modyfikacja: 01.10.2019 Autor modofikacji: Adrian Grabarczyk
projektowanie stron SSI - projektowanie stron
Strona używa ciasteczka przeglądarki (tzw. cookies) Dowiedź się więcej Zamknij