Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
A A A _Drukuj

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania

Sprawozdania finansowe Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 13 września 2018 roku w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających swoją siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2017.1911).

Sprawozdanie za rok 2018:

Bilans

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu 

Dokument utworzony: 25.06.2019 Autor dokumentu: Robert Zaciura
Ostatnia modyfikacja: 25.06.2019 Autor modofikacji: Robert Zaciura
projektowanie stron SSI - projektowanie stron
Strona używa ciasteczka przeglądarki (tzw. cookies) Dowiedź się więcej Zamknij